Kokofy 2014

I Miejsce

Marcin Burbo z Warszawy – film pod tytułem „Heca”

II Miejsce

Monika Dovnar z Witomierza – film pod tytułem „O sonku co zajść nie kciało” Wyróżnienie specjalne Dyrektora Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej Monika Dovnar z Witomierza za film pod tytułem

III Miejsce

Mateusz Walczak z Wejherowa – film pod tytułem „Last”

Wyróżnienia

Mateusz Walczak z Wejherowa – film pod tytułem „Wieś”

Joanna Janiuk z Warszawy za film „Polska wieś”

Maciek Sławuski z Wrocławia za film pod tytułem „Kogucik”