Konferencja prasowa zapowiadająca Folk Film Festiwal.

📺🎤📸❤️🌿🎥

Fotograficzny skrót konferencji prasowej zapowiadającej Folk Film Festiwal w Sianowie z udziałem:

▶️Aleksandry Kowalczyk – Dyrektor Festiwalu
▶️Piotra Pawłowskiego – Dyrektora programowego
▶️Marka Jackowskiego – Kuratora konkursu KOKOFY
▶️Macieja Berlickiego – Burmistrza Sianowa