Skład jury

Przewodnicząca Jury – Katarzyna Klimkiewicz