Skład jury

Przewodnicząca Jury – Kinga Dębska

Pełen skład 6 edycji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY zostanie ogłoszony wkrótce!