Prześlij film

Przed wypełnieniem formularza należy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę opiekuna prawnego / rodzica. Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną, więcej informacji na ten temat znajduje się w regulaminie konkursu.

Formularz zgłoszeniowy Wprowadź swoje dane i prześlij gotowy filmOsoby niepełnoletnie prosimy o nadesłanie poniższej zgody na adres kokofy@folkfilm.pl

Zgoda rodziców na uczestnictwo w konkursie filmowym

Karta zgłoszeniowa wymagana przy zgłoszeniach nadsyłanych pocztą tradycyjną:

Karta zgłoszeniowa filmu 2020