Szukaj

Zapowiedź Kokofy

Jeden FILM, jeden TEMAT, jedna MINUTA

IDEA Jest to międzynarodowy konkurs pt: „KOKOFY”, który polega na nagraniu jednominutowego filmu o wsi. Reguły konkursu są proste: wystarczy w dowolnej technice i na dowolnym sprzęcie przygotować jednominutowy film. Do wyboru są trzy kategorie: fabuła, mini dokument oraz forma. Regulamin konkursu dostępny na stronie www. folkfilm.pl

Przesłanie prac oraz formularza zgłoszeniowego możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej www. folkfilm.pl lub jeśli opcja przesłania za pomocą strony jest niemożliwa autor może dostarczyć film osobiście lub wysłać pocztą na nośniku zewnętrznym na adres organizatora, z adnotacją „jednominutówki”.
Adres:
Marek Jackowski
Centrum Kultury w Sianowie
Plac Pod Lipami 9
76-004 Sianów

W przypadku, gdy autor prześle film za pomocą poczty na nośniku zewnętrznym lub dostarczy go osobiście, konieczne jest również przesłanie/dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
Nagrody pieniężne:
I nagroda – 1500 zł,
II nagroda – 1000 zł,
III nagroda – 500 zł.

Więcej informacji na temat konkursu w regulaminie

Skip to content