Akademia Kolberga

Akademia Kolberga to pionierski projekt o zasięgu ogólnopolskim, który opiera się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi oraz pracy, którą prowadzi od ponad dwudziestu lat pokolenie praktyków: artystów, animatorów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych.

Ich działania oparte są nie tylko na opisie i dokumentacji, ale przede wszystkim na powoływaniu procesu bezpośredniego przekazu tradycji przez wiejskich mistrzów
w „naturalnym” środowisku, w którym powstawała i praktykowana była ta kultura muzyczna. W wielu miejscach w Polsce funkcjonuje ona – w postaci żywej, a nie tylko „opisywanej”
– do dziś.

Akademia Kolberga – w zamierzeniu jej autorów – to zachęta do skorzystania z tych doświadczeń i użycia wypracowanych w ten sposób metod i mechanizmów do tworzenia nowych przestrzeni dla starej, ale zbudowanej na wciąż aktualnych wartościach kultury. Zależy nam na inspirowaniu różnorodnych grup społecznych do własnych, niezależnych poszukiwań w obszarze muzyki tradycyjnej.

Integralną częścią projektu Akademia Kolberga są krótkie filmy dokumentalne (5-10 min.) opowiadające o idei Akademii Kolberga. Zależy nam by dotarły one do osób dla których muzyka tradycyjna jest nadal ziemią nieodkrytą.

Podczas Folk Film Festiwal zorganizowana będzie wystawa i wernisaż fotografii Piotra Baczewskiego oraz pokaz filmów dokumentalnych
z Akademii Kolberga
.

Tematem wystawy jest muzyka wiejska okolic Przysuchy przedstawiona jako wyrazista manifestacja kultury regionalnej, wyrażająca osobowości twórców i wykonawców, znanych mistrzów z okolicznych wsi i ich uczniów. Na zdjęciach między innymi: Jan Gaca, Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak, Wiesława Gromadzka, Adam Tarnowski, Jan Kmita, Tadeusz Lipiec, Maria Siwiec (wielu z nich to laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga) oraz ich młodzi uczniowie z miast (m. in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Lublina, Olsztyna). Wystawa ukazuje środowisko osób współcześnie praktykujących dawne wiejskie tradycje muzyczne i nie tylko muzyczne – również zwyczaje typu zapustne „kusoki”.

Fotografie Piotra Baczewskiego stanowią artystyczną dokumentację projektów realizowanych od kilku lat we wsiach południowego Mazowsza. Oddają emocje i klimat spotkań, warsztatów, wspólnych zabaw skupiających członków wiejskich społeczności oraz młodych mieszkańców miast zafascynowanych muzyką tradycyjną okolic Przysuchy. Przedstawiają portrety najlepszych muzykantów, śpiewaków i tancerzy – mistrzów, przekazujących miejscowe tradycje muzyczne młodym śpiewakom i muzykantom.

Piotr Baczewski – fotograf dokumentujący muzyczne tradycje polskich wsi. Stypendysta Ministra Kultury w 2013 roku. Członek redakcji portalu Akademia Kolberga. Autor filmów poświęconych muzyce wiejskiej.

www.facebook.com/baczewski.fotografia

www.akademiakolberga.pl

Skip to content